تصاویر خطای چشم.ترفندهای کامپیوترو...
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ویروس چیست ؟
ویروس یک‌نوع کد و نرم‌افزار بد‌خواه و مشکل است که عمداً برای نابودی و نقص عملکرد در کامپیوتر‌ها طراحی شده‌است هویت خاص ندارد . دو ویژگی دائم توصیف و تکرار دارد. 
 
Worm چیست ؟
Worm یک برنامه‌ی خود – دربرگیرنده‌است یا مجموعه‌ای از برنامه‌هاست که قادر به گسترش خود در سایر سیستم‌های کامپیوتری ( معمولاً از طریق ارطبات شبکه ) می‌باشد . worm برخلاف ویروس به فایل‌های اجرایی وصل نمی‌شود بلکه مستقل عمل می‌کند . 

Trojan horse چیست ؟
Trojan horse  فایل جعلی است که وانمود می‌کند مطلوب شماست ولی به سیستم صدمه می‌زند . بدون داشن کاربر ، عمل آسیب زدن را انجام می‌دهد .

Back door  ‌ چیست ؟
Back door  برنامه‌ی مستقلی است . دو جزء دارد . جستجو‌گر و کنترل از راه دور (remuote و server). Server در سیستم نصب می‌شود . و remote از راه دور کنترل می‌کند . برای hack به کار می‌رود .
 
 فایل‌های prank joke  و adware چیست ؟
 Adware : برنامه‌ای است که اطلاعات شخصی را به طور مخفیانه از طریق اینترنت جمع‌آوری می‌کند و برای اهداف تبلیغاتی ( تجاری ) به کامپیوتر‌های دیگر می‌برند . این اطلاعات اغلب به وسیله‌ی browser ها یا HABITS جمع‌آوری می‌شود . 
(prank) joke : برنامه‌ای است که رفتار و زبان کامپیوتر‌شما را عوض می‌کند . یا به‌هم می‌ریزد . با ایجاد یک nuisance یا مزاحمت .
 
 چرا فایل‌های Trojan و worm و back door مرمت نمی‌شوند ؟
از آنجایی که آن‌ها برنامه‌ها ی مستقل خود را دارند که آلودگی را از یک کامپیوتر به یک کامپیوتر دیگر کپی می‌کند . بنا بر این پاک کدن این فایل‌ها سیستم را بهبود می‌بخشد .
 
quick heal  چیست؟ بر چه پایگاه ها یی (نرم افزارهایی) فعالیت می کند؟
Quick Heal  آنتی‌ویروسی است که محافظت قابل اطمینان و پایدار را در برابر ویروس در قالب یک محصول یک پارچه و کامل ارائه می‌دهد .
در windows NT/2000/xp/2003/Vista/2008 و  95/98/me/DOS/windows3.1x و کامپیوتر‌های netware قابل نصب است . هر دو اسکن aress و demand (دسترس و تقاضا ) را تأمین می‌کنند .
 
کجا می‌توانم جدید‌ترین Quick Heal  و راهنمای آن را پیدا کنم ؟
نرم‌افزار و راهنمای Quick Heal  را می‌توان از سایت http://www.quickheal.ir بدست‌‌آورد .
جدید‌ترین نرم‌افزار و راهنما همچنین برای هزینه‌های کمتر در CD قابل دسرسی است . لطفاً با 3288500-0123 نمایندگی انحصاری کوییک هیل در ایران تماس بگیرید.
 
کجا می‌توانم جزئیات فنی را در باره‌ ویروس‌‌ها در وب‌ سایت Quick Heal  پیدا کنم ؟
جزئیات فنی آخرین وسروس‌‌ها را می‌توان از : http://www.quickheal.ir/  بدست‌آورید . برای جزئیات بیشتر از http://www.quickheal.ir/virus-info.asp  دیدن کنید .

  آیا Quick Heal  همه‌چیز را در دنیای ویروس‌ها شناسایی می‌کند ؟
بله Quick Heal  همه‌ی ویروس‌ها را شناسایی می‌کند . 

آیا می‌تواند بیشتر از یک آنتی ویروس‌را در سیستم خود مورد استفاده قرار دهم ؟
اجرای بیش از یک آنتی‌ویروس در سیستم شما توصیه نمی‌شود مگر این که فروشندگان در این باره نظر مثبت داده باشند . محصول آنتی‌ویروس چند نمونه دارد مانند اسکن real time  از فایل‌ها و mail ها که با OS  برای تأمین چنین خدماتی یکپارچه‌شده‌است . چنین یکپارچگی می‌تواند در هنگام نصب چند آنتی‌ویروس و تکرار خدمات مشابه ایجاد مشکل کند . چنین نمونه‌هایی نمی‌توانند با این تغییرات سازگار شوند . این امر ممکن است باعث غیر‌قابل حرکت شدن سیستم به طور مکرر شود که منجر به از دست‌دادن داده‌های بی‌ثباتی سیستم می‌گردد .
 
چرا شما پیشنهاد می‌کند از ویژگی‌های full share access  استفاده نکنم ؟ 
متخصیص دادن حقوق full share   به درایو‌ها و فولدر‌ها می‌تواند برای داده ، سیستم و کل شبکه خطرناک باشد . خطر ویروس بیشتر می‌‌شود . ویروس‌های جدید رایج گرایش به تکثیر فوری دارند اگر سطوح share  (متعدد) را در کامپیوتر پیدا کنند . از به کار بردن  full sharing اجتناب کنند ؟؟؟؟؟؟ داده‌باید در شبکه shared (تقسیم) شود ، باید به صورت read anly  یاpassword protected این کار انجام گردد .
 مراحل share/unshared فولدرf درایو شما :
روی my computer دو بار کلیک کنید .
روی درایو یا فولدر مورد نظر کلیک راست کنید و sharing tab را انتخاب کنید .
به وظعیت sharing توجه کنید
اگر not shared چک شده‌است ، غیر فعال کنید و not shared را چک کنید .
در زیر under access type  ، read-only یا derends or password را چک کنید .
می‌توانید password های جداگانه‌برای  read-only و full access ایجاد کنید . full access password را تنها به کسانی بدهید که آن‌را نیاز دارند .
برای سایر فایل‌ها و فولدر‌های shared ، مطمئن شویدaccess type به طور مناسب تنظیم شده‌است .
 
آیا worms quick heal  مشکوک را شناسایی می‌کند ؟
بله Quick Heal scan engine  با هوش و زیرکی برای شناسایی worm ها ساخته‌شده‌اند .
 
خطای مثبت (false positive  ) چیست؟ 
اگر ویروس در فایل تمیز شناسایی شود به آن  false positine اطلاق می‌شود .  
 
حمله denial of serviu  ( اشکال در خدمات ) (dos ) چیست؟ 
حمله DOS روشی است که‌همکار‌ها از آن برای جلوگیری یا انکار دسترسی کابر‌ها به کامپیوتر استفاده می‌کنند . حمله‌DOS با استفاده‌ از ابزار DOS مانند  TFN  ، Tfn2k و غیره‌ اجرا می‌شود . این ابزار بسته‌های تقاضای بسیاری به سرور هدف‌گیری شده اینترنت ( معمولاً web ، ftp یا mail سرور ) می‌فرستند، که منابع server را با استفاده از غیر مفید کردن سیستم غرق می‌کنند .
 
چطور system restore را در WINME/XP غیر فعال می‌کنیم ؟
غیر فعال کردن  system restore  تحت windows me :
به  control panel  ،  start، setting  برذیذ . دوباره روی system کلیک کنید سپس روی  "performanu" کلیک نمایید "file system"  و سپس troubleshoo ting  کلیک کنید . disable system restore را انتخاب و "apply" را کلیک کنید . سیستم‌خود را restart نمایید .

غیر فعال کردن system restore تحت windows Xp :
به  start control panel refor manu maintenanu بروید . روی "system"  دوبارکلیک کنید ، سپس  turn off system restore انتخاب در همه‌ی درایو‌ها کنید :"apply"  و بعد از آن "yes" را کلیک کنید . سیستم خود را restart نمایید . 
 
چطور برسی کنیم که سیستم من قربانی WORML;جدید  ، TROJAN یا backdoor است؟
Quick Heal system in formatting ابزار ضروری برای جمع‌کردن اطلاعات مجازی  windows بر پایه‌ی سیستم برای شناسایی malwares جدید می‌باشد . این ابزار اطلاعات را برای شناسایی malwares های جدید از running processes  و system files registry  مانند  autoexec.bat ، com fig sys  و غیره جمع‌آوری می‌کنند .

 ارائه‌ی اطلاعات سیستم
برای تولید اطلاعات سیستم مراحل زیر را انجام دهید :
1- Quick Heal  یا  total security را راه اندازی کنید .
2- کلیکtools
3- کلیک system informantin
4- دلیل تولید اطلاعات سیستم را انتخاب کنید . اگر شما مضنون به malwares جدید هستید I suspect my system is infected by hew malwane را انتخاب کنید  finishکلیک کنید
5- (info . QH) system informatim تولید می‌شود و با استفتده از تنظیمات قراردادی  e-mail به technical support فرستاده می‌شود یا شما باید به طور دستی این کار را انجام دهید . اطلاعات سیستم به وسیله ی تکنسین‌های آزمایشگاه کاما برسی می‌شود و اگر نیاز به جمع‌آوری نمونه‌هایی از سیستم شما است ، به شما برگشت داده‌می‌شود . 
 
چطور ویروس‌را تسلیم کنم ؟
ارائه‌   کنید و ویروس مشکوک را به Quick Heal Support ویروس را به دلایل امنیتی درون فایل فشرده دارای password ارائه‌کنید و password  را در mail  بنویسید .