لیست سایتهای معروف - تصاویر خطای چشم.ترفندهای کامپیوترو...

برای دیدن سایتهای معروف(هنر-سینما-ورزش-اخبار-کامپیوتر-موزیک-بازی-کتابخانه-کتاب-دانشگاه-یادگرفتنی-تاریخی)به ادامه مطلب مراجعه کنید.

نطر یا پیشنهاد یا انتقاد یادت نره...

- ==> ART                                                                                            -
- http://www.carpetour.com/fa/index.asp               -
- http://www.ad-lines.com/artweb                      -
- http://www.art.net/                                 -
- http://www.nga.gov/                                 -
- http://www.metmuseum.org/home.asp                   -
- http://www.artlex.com/                              -
- http://www.lacma.org/                               -
- http://www.amn.org/                                 -
- http://wwar.com/                                    -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Cinema                                          -
-                                                     -
- http://www.fandango.com                             -
- http://www.movies.com                               -
- http://www.filmbug.com/                             -
- http://www.moviesounds.com/                         -
- http://www.newline.com/                             -
- http://www.cinemastudies.org/                       -
- http://www.learner.org/exhibits/cinema/             -
- http://www.cinemanow.com/default_int.asp            -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Sport                                           -
-                                                     -
- http://www.sportquest.com/                          -
- http://www.footlocker.com/                          -
- http://www.eastbay.com/                             -
- http://www.soccernet.com/                           -
- http://www.fifa.com                                 -
- http://www.livegoal.net                             -
- http://news.bbc.co.uk/sport/                        -
- http://sportsillustrated.cnn.com/                   -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> News                                            -
-                                                     -
- http://www.irna.com                                 -
- http://www.cnn.com                                  -
- http://www.bbc.co.uk                                -
- http://www.npr.org                                  -
- http://www.foxnews.com/                             -
- http://www.usnews.com/usnews/home.htm               -
- http://www.wired.com/                               -
- http://www.foxnews.com/                             -
- http://abcnews.go.com/                              -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Computer                                        -
-                                                     -
- http://www.ibm.com                                  -
- http://www.hp.com                                   -
- http://www.gateway.com                              -
- http://www.computer.org/                            -
- http://www.3com.com                                 -
- http://www.dell.com                                 -
- http://www.asus.com/                                -
- http://www.cdw.com/                                 -
- http://ca.com/                                      -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Music                                           -
-                                                     -
- http://www.audiogalax.com                           -
- http://www.winamp.com                               -
- http://www.ohhla.com                                -
- http://www.sony.com/                                -
- http://www.mp3.com                                  -
- http://www.allmusic.com/                            -
- http://www.music.indiana.edu/music_resources/       -
- http://www.billboard.com/bb/index.jsp               -
- http://usa.sonymusic.com                            -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Game                                            -
-                                                     -
- http://www.gamespy.com/                             -
- http://www.gamespot.com/                            -
- http://www.happypenguin.org/news                    -
- http://www.happypuppy.com/                          -
- http://www.dfg.ca.gov/                              -
- http://www.sega.com                                 -
- http://www.gamestudies.org/                         -
- http://www.gamesdomain.co.uk/indexuk.html           -
- http://zone.msn.com/en/root/default.htm             -
- http://shop.game.net/                               -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Library                                         -
-                                                     -
- http://www.ipl.org/                                 -
- http://www.loc.gov/                                 -
- http://www.nlm.nih.gov/                             -
- http://www.libraryspot.com/                         -
- http://www.awesomelibrary.org/                      -
- http://www.perseus.tufts.edu/                       -
- http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/                 -
- http://thomas.loc.gov/                              -
- http://vlib.org/                                    -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> e-Books                                         -
-                                                     -
- http://www.ebookdirectory.com/                      -
- http://www.planetebook.com/                         -
- http://www.maxebook.com/                            -
- http://www.historyebook.org/                        -
- http://www.mindlikewater.com/                       -
- http://www.ebooksys.com/ebooksys/                   -
- http://www.electricebookpublishing.com/             -
- http://ebooklocator.com/                            -
- http://etext.lib.virginia.edu/ebooks/ebooklist.html -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Univercity                                      -
-                                                     -
- http://www.univercity.ca/                           -
- http://www.uniturim.it/univercity.asp               -
- http://www.univercity.fr/default.php                -
- http://www.univercity.com/                          -
- http://www.sfu.ca                                   -
- http://www.cuc.ac.jp/~oguri/usi/                    -
- http://www.kalixunivercity.com/                     -
- http://alma2000.unibo.it/univercity/default.htm     -
- http://db.bbc.co.uk/derby/university/index.shtml    -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Learning                                        -
-                                                     -
- http://www.ldonline.org/                            -
- http://www.sln.org/                                 -
- http://www.usgs.gov/education/                      -
- http://www.ldanatl.org/                             -
- http://www.mcli.dist.maricopa.edu/tl/               -
- http://www.nytimes.com/learning/                    -
- http://www.schwablearning.org/index.asp             -
- http://www.learningplanet.com/                      -
- http://www.ngfl.gov.uk/index.jsp?sec=1&cat=0        -
- http://memory.loc.gov/ammem/ndlpedu/                -
-                                                     -
-------------------------------------------------------
-                                                     -
- ==> Historic                                        -
-                                                     -
- http://www.nehgs.org/                               -
- http://www.achp.gov/                                -
- http://www.mountvernon.org/                         -
- http://www.historic-deerfield.org/                  -
- http://www.nationaltrust.org/                       -
- http://www.cr.nps.gov/nr/                           -
- http://www.historic66.com/                          -
- http://www.hrp.org.uk/webcode/home.asp              -
- http://scriptorium.lib.duke.edu/sheetmusic/         -
-                                                     -
-------------------------------------------------------