تصاویر خطای چشم - تصاویر خطای چشم.ترفندهای کامپیوترو...

 تصویر خطای چشم حیرت انگیز 

   

 

------------------------------------------------------------------------------------------

به مدت یک دقیقه به تصویر زیر خیره شوید بدون اینکه چشمان خود را حرکت دهید.سپس ناگهان نگاه خود را به صفحه سفیدی بیاندازید.چه می بینید؟ 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------

آیا تصویر زیر می چرخد و موج میزند؟ 

 

  

-------------------------------------------------------------------------------

فکر می کنید می توانید چنین چیزی بسازید؟ 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

لطفا چند لحظه صبر کنید تا تصویر زیر شروع به چرخیدن کند.سپس به مدت یک دقیقه به وسط تصویر خیره شوید بدون اینکه چشمان خود را حرکت دهید.آنگاه ناگهان نگاه خودرابه پشت دستتان بدوزید.آیا زیر پوستتان چیزیست؟ 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

آیا خطوط افقی موازیند یا نه؟ 

  

----------------------------------------------------------------------------------  

این فیل چند تا پا داره؟

 

----------------------------------------------------------------------------------   

آیا می توانید نقاط سیاه را بشمارید؟ 

 

----------------------------------------------------------------------------------  

مثلث غیر ممکن! 

 

   

----------------------------------------------------------------------------------  

در عکس زیر آیا مار پیچ می بینید؟ 

 

----------------------------------------------------------------------------------   

به نقطه خاکستری وسط تصویر زیر نگاه کنید.سپس سر خود را عقب و جلو ببرید. به نظر می رسد که دوایر می چرخند. 

 

------------------------------------------------------------------------------------

 اینها همگی نقاط ثابت هستند. هیچکدام متحرک نیستند. اما چشم پرخطای شما آنها را متحرک می بیند !  

  

------------------------------------------------------------------------------------ 

پله پایان ناپذیر! 

  

-------------------------------------------------------- 

من از این تصاویر زیاد دارم اگر مایل هستید باز هم از این تصاویر بگذارم در قسمت نظر بیان کنید.